SERVICIUL NAȚIONAL DE MĂSURARE A AUDIENȚELOR TV (SNMATV) 2020 – 2023

Cine realizează SNMATV în perioada 2020-2023?

Pentru realizarea Serviciului Național pentru Măsurarea Audiențelor TV (SNMATV) pentru perioada 2020 – 2023 a fost selectată compania Kantar – Divizia de Media din România în urma unei proceduri care a avut loc la finalul anului 2018.

 

 

Ce tip de studiu este SNMATV?

Este o cercetare de tip cantitativ, deci ne dă estimări cu privire la numărul de telespectatori ai unui program de televiziune. Nu poate da informații cu privire la rațiunile pentru care un telespectatorii vizionează sau nu un program de televiziune.

 

 

Ce este nou începînd cu anul 2020?

Principalul element de noutate al SNMATV este creșterea mărimii eșantionului studiat. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2020, eșantionul instalat crește de la cel puțin 1320 la 1430 de gospodării, urmînd a crește și eșantionul raportat zilnic de cel puțin 1200 de gospodării la cel puțin 1300 de gospodării. Creșterea numărului de gospodării studiate duce la o îmbunătățire a acurateții valorilor estimate, la o mai bună reprezentare a demograficelor și la posibilitatea de analiză mai detaliată a vizionării.

 

 

Care este universul cercetării cu privire la vizionarea de TV?

Acesta este reprezentat de toate gospodăriile private din România, cu cel puțin un televizor funcțional și de membrii acestor gospodării cu vîrsta de cel puțin 4 ani.

 

 

Cum se recrutează gospodăriile din eșantion?

Recrutarea gospodăriilor se face de către Kantar – Divizia Media din România, astfel încît acestea să fie reprezentative la nivel național, conform cu variabilele socio-demografice măsurate prin cercetarea de calibrare.

 

 

Cum este identificată vizionarea programelor de televiziune?

Kantar – Divizia de Media din România utilizează tehnologia PeopleMeter Seria 5000 și tehnica de recunoaștere a canalului Enhanced Audio Matching System (EAMs), capabile să măsoare canale TV indiferent de modul în care sînt ele recepționate în gospodării. Prin utilizarea telecomenzii PeopleMeterului de către membrii gospodăriilor este identificată persoana care face vizionarea. Fiecare membru al gospodăriei are un buton alocat pe telecomandă, vizitatorii (oaspeții gospodăriei) având, de asemenea, posibilitatea să își înregistreze prezența atunci cînd se vizionează programe de televiziune.

 

 

Ce tipuri de vizionare se măsoară și se raportează?

Începînd cu anul 2012, se măsoară și se raportează vizionarea live a programelor (adică vizionarea unui program la momentul difuzării acestuia) și vizionarea decalată în timp (adică la un moment ulterior difuzării programului).

 

 

Ce face ARMA în legătură cu SNMATV?

Pune în aplicare diferite proceduri prin care să se asigure că SNMATV este furnizat în conformitate cu specificațiile tehnice agreate.

Are acces la datele cantitative (într-o formă agregată) obținute cu ajutorul SNMATV și oferă acces la aceste date către utilizatorii autorizați.

 

Ce nu face ARMA în legătură cu SNMATV?

Nu este un institut de cercetare de piață, deci nu realizează sondaje de opinie, cercetări de piață, pe scurt, nu contactează persoane fizice în vederea realizării de interviuri.

Nu recrutează gospodării pentru eșantionul de cercetare.

Nu cunoaște identitatea membrilor gospodăriilor din eșantionul de cercetare.

Orice astfel de operațiuni care țin de realizarea SNMATV sînt desfășurate de către compania selectată să realizeze acest serviciu (în prezent, Kantar – Divizia de Media din România).

 

 

 

 

Toate informațiile de mai sus sînt prezentate doar pentru informarea generală, nu reprezintă o descriere detaliată și completă a SNMATV și nu angajează în nici un fel nici una dintre părțile implicate în realizarea SNMATV.