Desfășurare licitatie desemnare furnizor serviciu de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2027

Anuntul Comisiei de organizare a procedurii de licitatie poate fi consultat aici.