Comunicat al Comisiei de organizare a procedurii de licitație

Conform „Anunțului cu privire la desfășurarea procedurii de licitație pentru desemnarea furnizorului serviciului de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023”, la data de 05.12.2018 a avut loc ultima ședință a Comisiei de organizare a procedurii de licitație. Cu această ocazie a avut loc determinarea ofertei câștigătoare.

Conform deciziilor din cadrul Comisiei, a fost determinată câștigătoare oferta depusă de către ofertantul Kantar Media Audiences S.R.L., care va furniza serviciul de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023.

Comisia și-a îndeplinit scopul prevăzut de dispozițiile legale, încetându-și activitatea.

Comisia de organizare a procedurii de licitație

București, 05 decembrie 2018