Comunicat al Comisiei de organizare a procedurii de licitatie pentru desemnarea furnizorului SNMATV

Conform „Anunțului cu privire la desfășurarea procedurii de licitație pentru desemnarea furnizorului serviciului de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2027”, la data de 11.01.2023 a avut loc ultima ședință a Comisiei de organizare a procedurii de licitație. Cu această ocazie a avut loc desemnarea ofertei câștigătoare.

Conform deciziilor din cadrul Comisiei, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de către ofertantul Kantar Media Audiences S.R.L., care va furniza serviciul de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2027.

Comisia și-a îndeplinit scopul prevăzut de dispozițiile legale, încetându-și activitatea.

Comisia de organizare a procedurii de licitație

București, 11 ianuarie 2023